Bli golfmedlem

Att bli medlem på Södertälje Park är båda smidigt och extremt prisvärt.

  1. Välj medlemskap
  2. Betala in beloppet på bankgiro: 165-1959, ange då ditt golfid (eller personnummer om man inte har ett golfid)
  3. Klart. Så fort vi ser betalningen registrerar vi dig.

Vi har tre olika medlemskap som man kan välja på.

Greenfeemedlem 500:-

Innebär att man blir fullvärdig medlem i Svenska golfförbundet via oss. Då betalar man greenfee varje gång, man spelar hos oss och på andra banor.


Fullvärdig medlem 2500:-

Fullvärdigt medlemskap innebär att man blir medlem i Svenska golfförbundet och får spela hur mycket som helst på vår golfbana.